„Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2020 roku

udostępnij

Gmina Stare Babice  w 2020 r. kolejny raz będzie realizować „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2020 roku oraz ogłoszeniem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia_nr_4/2020.

Załączniki:

Oferta na 2020 r.

Ogłosz.prog. kob. w ciąży – konkurs ofert 2020r.

Scan0001

Uchwała zmieniająca

Scan0002

c.d. uchwała zmieniająca

Scan0003

Oświadcz. o przyst. do progr.

zał. do uchwał zmien.

Uchwała z Progr. kob. w ciąży

Wzór umowy progr kob w ciąży stycz 2020 r