Program „Wspieraj Seniora”

udostępnij

Gmina Stare Babice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przystąpiła  do realizacji programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany w I kwartale 2021 r., tj. do 31 marca 2021 r. z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70. roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. A także osobom poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.
Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

  • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
  • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
  • dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowana z innych źródeł.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach ww. programu wygląda następująco:

Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – pod numer 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego,
ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie
i ustala zakres usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie
do seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę udzielenia tej pomocy.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior.

Zgłoszenia można dokonać również dzwoniąc bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach pod numer telefonu 22 722 90 11 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

Zapraszamy Wolontariuszy do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy realizacji programu „Wspieraj Seniora”

Prosimy o kontakt telefoniczny: 22 722 90 11

lub mailowy: gops@stare-babice.waw.pl