Projekt rozbudowy ulicy Hubala Dobrzańskiego

udostępnij

Trwają prace projektowe związane rozbudową ul. Hubala Dobrzańskiego. 
Zachęcamy do zapoznania się z Planem Zagospodarowania Terenu rozbudowy przedmiotowej ulicy.

dokumentacja projektowa:

PZT-I

PZT-II

PZT-III