Przebudowa przepustu drogowego na ul. Szymanowskiego w Klaudynie – odtworzenie nawierzchni

udostępnij

W dniach 2-3 grudnia 2020 r. planowane jest odtworzenie nawierzchni przebudowywanego przepustu drogowego na ul. Szymanowskiego w Klaudynie, na cieku wodnym Lipkowska Woda.

Podczas prowadzonych prac droga może być nieprzejezdna. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin prac może ulec zmianie.