Uwaga, podejrzane treści!

udostępnij

Drodzy Mieszkańcy,
w ostatnim czasie pojawiły się ulotki, które nie zostały opracowane przez Urząd Gminy Stare Babice.
Stanowczo odcinamy się od treści zawartej w tych ulotkach i przestrzegamy przed przekazywaniem danych nieznanym podmiotom. 

Ankieterzy działający na rzecz Urzędu Gminy nie prowadzą akwizycji, nie sprzedają i nie pomagają w wypełnianiu wniosków, otrzymaniu dotacji, dofinansowania na wymianę pieca i fotowoltaikę, w tym zakresie pomocy Mieszkańcom udziela tylko Referat Ochrony Środowiska.

Każdy ankieter musi posiadać identyfikator gminy oraz poproszony powinien się przedstawić,
w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska 22 730-80-75.

Przypominamy, że obowiązek wynikający z Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. można wypełnić poprzez pobranie ze strony Urzędu Gminy Stare Babice formularza w formacie PDF, wypełnienie oraz odesłanie go do Urzędu Gminy w wersji papierowej, e-mailem na adres: ros@stare-babice.pl lub przez e-PUAP.
Link do ankiety online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTE07oqdRzXxXjscL9HYlrmrKtBnxEGwPWST4Q2z9tFO28bw/viewform

Link do formularza pdf:
https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ankieta_Babice_dla_mieszka%C5%84c%C3%B3w-aktywna-aktualizacja.pdf.

Mieszkańcy nie mają obowiązku wpuszczania nikogo do domu. Informacje w ramach inwentaryzacji można przekazać na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, w tym przypadku dobrze jest przygotować ze sobą np. zdjęcie tabliczki znamionowej z pieca, dokumentację techniczną oraz informację dot. ilości zużytych paliw rocznie.

 

Zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Babice” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

 

Prywatne ulotki z podejrzaną treścią