Przedłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie odbioru azbestu

udostępnij

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków na dofinansowanie odbioru azbestu z terenu gminy Stare Babice.

Zainteresowane osoby powinny złożyć uzupełniony wniosek do Urzędu Gminy lub za pośrednictwem platformy e-PUAP najpóźniej do 24 maja 2021 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/odbior-azbestu/