Przedłużenie zamknięcia Urzędu Gminy dla interesantów do 16 kwietnia

udostępnij

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników informujemy, że przedłużone zostają ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Stare Babice. Obsługa bezpośrednia mieszkańców pozostaje wstrzymana.

ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW do dnia 16 kwietnia 2021 roku będą:

 • Urząd Gminy
 • GOPS
 • Kasa Banku

za wyjątkiem spraw związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, tj.: obsługa spraw rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez Urząd Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu:

 

Formularz kontaktowy

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można złożyć wyłącznie:

 • elektronicznie przez e-PUAP,
 • elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@stare-babice.pl,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, adresując pisma: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • lub wrzucając pismo do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w budynku Rynek 32 i budynku Rynek 21.

 

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Gminy (rejestracja zgonów lub inne bardzo ważne sprawy wymagające osobistego kontaktu), prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, z którym zostanie ustalony termin i miejsce spotkania.

 

Przypominamy, że:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć internetowo, za pośrednictwem platformy ePUAP. Formularze internetowe dostępne są na stronie internetowej: gov.pl.

Utrata dowodu wskutek kradzieży powinna być zgłoszona policji, która unieważni dokument
i wyda potwierdzenie (nie ma wówczas potrzeby przychodzenia w tej sprawie do urzędu).

Przypominamy, że nie obowiązuje już rejonizacja przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, dlatego można go złożyć do urzędu dowolnej gminy w Polsce.

Odbiór dowodu osobistego następuje osobiście i jest możliwy wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu odbioru.

 • Sprawy meldunkowe można załatwiać internetowo, za pośrednictwem platformy ePUAP. Formularze internetowe dostępne są na stronie internetowej gov.pl. Formularze meldunkowe można również składać poprzez wrzucenie (do boksu
  na dokumenty) wypełnionego formularza oraz pełnej dokumentacji (tytuł prawny
  do nieruchomości) – jeżeli składasz kopie dokumentów pamiętaj, że muszą być one potwierdzone notarialnie;
 • Interesanci: w zakresie rejestracji bieżącej zgonów, będą przyjmowani bezpośrednio, bez wcześniejszego umówienia.

 

Ważne dane kontaktowe:

 

Prosimy o wpisywanie na wnioskach danych kontaktowych (nr telefonu), które wykorzystane będą jedynie w celu obsługi wniosków.