Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 2021 r.

udostępnij

Wczoraj Rada Gminy Stare Babice przyjęła projekt uchwały przedłożony przez Wójta Gminy w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców do 31 stycznia 2021 r.  Zwolnienia z opłaty dotyczą zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice na 2021 rok.

Gminny samorząd tym samym wsparł lokalnych przedsiębiorców branży gastronomicznej, która jest w dalszym ciągu zawieszona, co powoduje ich trudną sytuację ekonomiczną.

W ostatnich dniach coraz więcej miast i gmin zwalnia przedsiębiorców z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 2021 r., mimo, że wpływy z takich koncesji stanowią dochód lokalnych budżetów.

Projekty powstają w oparciu o nowelizację z dnia 21 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.