Wspólne inwestycje z gminą Izabelin

udostępnij

Wspólnie z gminą Izabelin podejmujemy dwie istotne inwestycje drogowe.

W planach jest przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Sikorskiego w Klaudynie od skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach do połączenia z rondem z ul. Ekologiczną. Odcinek o długości ok. 1,5 km wymaga przebudowy ze względu na jej zły stan techniczny oraz ze względów bezpieczeństwa.

Drugą planowaną wspólną inwestycją jest przebudowa ulicy Szymanowskiego, która przebiega przez Klaudyn oraz Laski. Jest ona alternatywną trasą komunikacji z Warszawą zarówno dla mieszkańców gminy Stare Babice jak i gminy Izabelin. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 1,2 km,  od ul.3 Maja w Laskach do ul. Ciećwierza w Klaudynie.