Przyjaciel Młodzieży 2021

udostępnij

Młodzieżowa Rady Gminy zaprasza do składania kandydatur do nagrody Przyjaciel Młodzieży 2021.

Wyróżnienie to przyznaje Młodzieżowa Rada Gminy osobom bądź podmiotom, które szczególnie zaangażowały się w działalność na rzecz młodzieży w naszej gminie. W danym roku kalendarzowym nagrodę̨ Przyjaciel Młodzieży przyznaje się̨ wyłącznie jednej osobie/jednemu podmiotowi spośród zgłoszonych.
Osoba wyróżniona (lub podmiot) otrzyma pamiątkowy dyplom oraz statuetkę̨. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się̨ w trakcie sesji Młodzieżowej Rady Gminy.

Prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje:

1) samorządom uczniowskim szkół podstawowych, które znajdują się na terenie gminy Stare Babice;
2) co najmniej 3 radnym Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice;
3) 30 osobom, które na stałe zamieszkują̨ gminę̨ Stare Babice i żadna z nich nie ukończyła 18 roku życia.

Zgłoszenia kandydatur wraz z uzasadnieniami i oświadczeniem kandydata prosimy wysłać drogą mailową na adres: kancelaria@stare-babice.pl do 31.01.2022 r.

Oświadczenie kandydata

Formularz zgłoszenia z listą poparcia