Przyszłość Zielonej Energii w gminie Stare Babice

udostępnij

W grudniu w naszej Gminie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Państwowy Instytut Badawczy) – prof. dr hab. Henrykiem Bujakiem Dyrektorem Instytutu oraz dr Wiesławem Podyma Kierownikiem Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

Podczas spotkania poruszano kwestie związane odnawialnymi źródłami energii i możliwościami ich wykorzystania przez gminę Stare Babice przy wsparciu wiedzy i doświadczenia Instytutu.

 

Spotkanie było wynikiem prowadzonych wcześniejszych rozmów i przeprowadzanych analiz dotyczących uruchomienia projektu wprowadzenia na terenie Gminy Stare Babice najnowszych rozwiązań technicznych z zakresu Zielonej Energii, fotowoltaiki, modułów bifacjalnych oraz przyszłych rozwiązań w zakresie wykorzystania wodoru.

 

W ramach wymiany doświadczeń oraz analiz energetycznych na przestrzeni ostatnich tygodni pracownicy mieli okazję zapoznać się z umowami PPA, Spółdzielniami Energetycznymi czy rozwiązaniami przewidzianymi w tzw. klastrach energetycznych. Dokonano również wizji Góry Śmieciowej z udziałem przedstawicieli Instytutu, gdzie wstępnie analizowano kąty nachylenia góry, nasycenie słoneczne, możliwości nasadzenia roślin energetycznych, stworzenia łąk kwiatowych, czy zorganizowania warunków dla gatunków roślin i zwierząt mogących tworzyć symbiozę z infrastrukturą energetyczną.

Od przyszłego roku prace związane z planami energetycznymi gminy powinny nabrać tempa. O szczegółach, będziemy informować Państwa na bieżąco.