„Radio dla Ciebie” ogłosiło konkurs „Jawor – u źródeł kultury 2023”

udostępnij

Radio dla Ciebie” ogłosiło nabór do II Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury 2023”. Wśród kandydatów poszukiwani są pasjonaci kultury ludowej i artyści, którzy wzbogacają dziedzictwo oraz budują tożsamość Mazowsza.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:
1) – kapela ludowa (w tym dziecięca i młodzieżowa),
2) – zespoły ludowe (w tym dziecięce i młodzieżowe),
3) – soliści (śpiewacy lub instrumentaliści),
4) – rękodzieło artystyczne.

Organizatorzy konkursu przewidzieli dwie nagrody główne w każdej z kategorii, w wysokości 4 000,00 zł brutto każda. Warto zaznaczyć, że finaliści konkursu będą reprezentować Mazowsze podczas II Ogólnopolskiego finału festiwalu w Tokarni koło Kielc, gdzie powalczą o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przedstawicielami wszystkich regionów Polski. Finaliści otrzymają także możliwość odbycia 2-godzinnej sesji nagraniowej w Studiu Radia dla Ciebie.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 10 kwietnia 2023 roku:
– drogą e-mail’ową na adres: jawor23@rdc.pl oraz
– w formie listownej na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-459 Warszawa, z dopiskiem: „JAWOR RDC 2023”.

 

Każdy z uczestników proszony jest o przesłanie wypełnionych formularzy oraz dwóch nagrań w formacie MP3, trzech zdjęć oraz kilkuzdaniowego opisu dotychczasowego dorobku artystycznego.

 

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie:

https://www.rdc.pl/aktualnosci/kultura/rusza-nabor-zgloszen-do-konkursu-radia-dla-ciebie-jawor-u-zrodel-kultury-2023_Jid6zc6l4sCUsO4iWcnJ