Rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

udostępnij

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców do zapoznania się z prezentacją jak zatrudnić cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy.
Więcej informacji: www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl w  zakładce: „Dla Pracodawców i Przedsiębiorców” ,,Zatrudnienie cudzoziemców” ,,Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia”.