Remont ulicy Pohulanka

udostępnij

Informujemy, że w chwili obecnej wykonawca branży sanitarnej prowadzi prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, zaś wykonawca branży elektrycznej wykonuje prace związane z przebudową sieci energetycznej.

Ponadto informujemy, że w związku z powstaniem nowej zabudowy po wykonaniu projektu budowlanego i dużymi różnicami wysokości pomiędzy niweletą projektowanej drogi a wspomnianymi wyżej posesjami, zostały wykonane pomiary geodezyjne terenu i trwają prace związane z przeprojektowaniem niwelety drogi w celu dostosowania jej do aktualnych warunków terenowych.