Zebranie wiejskie wsi Topolin

udostępnij

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 

Sołtys wsi Topolin zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2021[1].

 

Zebranie odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:30[2])
w siedzibie OSP Borzęcin Duży, przy ul. Warszawskiej 828.

 

Kwota funduszu sołeckiego dla Topolina na 2021 rok wynosi 35 185,27 zł.

 

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

Zgodnie z § 16 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

                                                                                                                         Sołtys wsi

                                                                                                   (-) Dorota Szymańska

 

 

[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/

[2] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, pół godziny później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286