Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży

udostępnij

W dniu 30.07.2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W
ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice”

Trwają rozmowy pomiędzy Starostą Warszawskim Zachodnim Janem Żychlińskim, a Wójtem Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką dotyczące współfinansowania przedmiotowego zadania przez Gminę. Po ustaleniu szczegółów wójt przedstawi przygotowany projekt uchwały w tym zakresie i przedłoży go Radzie Gminy Stare Babice. Jest to pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej.
Mamy nadzieję na podjęcie rozmów na dalsze etapy prac w tym miejscu.

W terminie składania wpłynęły 4 oferty w tym najkorzystniejszą złożył Wykonawca DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oferując cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia – 2 882 316,21 zł brutto oraz 60 miesięczny okres gwarancji.

W ramach przedmiotu zamówienia do wykonania jest m.in. jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie, usunięcie kolizji oraz wykonanie organizacji ruchu. Roboty będą prowadzone na odcinku ul. Spacerowej od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski (około 150 metrów za skrzyżowaniem w kierunku Mariewa).

Szczegóły postępowania w tym dokumentacja projektowa dostępne są pod linkiem http://www.zdp.pwz.pl/przetargi/0005_2020_ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_pt-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4124w-ul-spacerowej-w-m-borzecin-duzy-na-odcinku-od-drogi-wojewodzkiej-nr-580-w-kierunku-polnocnym-dl-ok-1100mb/#2020