Rozbudowa mostu w Lipkowie

udostępnij

Lipkowski most został wybudowany w sąsiedztwie zabytkowego dworku w 2001 r., a obecnie ze względu na swój zły stan został zakwalifikowany do remontu i rozbudowy.


Dzięki tym działaniom teren zabytkowy Lipkowa zyska alternatywny dojazd, co umożliwi  m.in. bezpieczny przejazd pojazdów służb ratunkowych. Zwiększą się również walory estetyczne przeprawy  nawiązujące do klasycystycznych założeń pałacowo – parkowych najbliższego otoczenia.

Most poza swoją oczywistą rolą, pełnić będzie funkcję tarasu widokowego na zabytkowy park.


Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada 2020 r.


Zadanie Pn.: Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanej m.in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice, jest realizowane przez
Powiat warszawski zachodni