Rozbudowa ulicy Ekologicznej

udostępnij

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu – otrzymaliśmy dofinansowanie na remont ul. Ekologicznej, skrzyżowanie z ul. Estrady w Klaudynie – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 469 477,92 zł, co stanowi 50% szacowanej kwoty realizacji inwestycji. Jednocześnie w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który jest zarządcą ulicy Estrady, jest zaplanowana dotacja na tę inwestycję w kwocie 2 150 000 zł.
Całkowity koszt planowanej inwestycji wynosi 8 938 955,84 zł.

Rozbudową objęty jest odcinek drogi od ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Ekologiczną, do skrzyżowania z ul. Estrady o długości 645 m, oraz odcinek ul. Estrady o długości 300 m, bezpośrednio przy rondzie.

Inwestycja rozbudowy ulicy Ekologicznej obejmuje:

  1. budowę jezdni o szerokości 7 m;
  2. budowę chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, po północnej stronie ul. Ekologicznej oddzielonych pasem zielni od jezdni;
  3. budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Ekologicznej z ul. Estrady;
  4. budowę wylotów z ronda po ok. 150 m w kierunku północnym i południowym;
  5. budowę niezależnego prawoskrętu w ul. Estrady w kierunku ul. Radiowej;
  6. budowę trzech zatok autobusowych w ul. Ekologicznej i jednej w ul. Estrady;
  7. budowę zatoki postojowej do kontroli pojazdów i mobilnego ważenia w ul. Ekologicznej;
  8. budowę infrastruktury technicznej tj. odwodnienia jezdni i oświetlenia ulicznego.

Chodnik i ścieżka rowerowa będą połączone z istniejącymi ciągami pieszymi i rowerowymi w ulicy Sikorskiego, a w przyszłości zostaną włączone w sieć dróg rowerowych zaprojektowanych w ul. Estrady.

Jak ważna i potrzebna jest ta inwestycja nie trzeba nikogo przekonywać. Remont tej drogi i budowa ronda nie tylko poprawią bezpieczeństwo i komfort użytkowania, ale będzie to przede wszystkim kolejna realizowana inwestycja drogowa w ramach środków rządowych.

Przed nami ogłoszenie przetargu na wykonanie tej inwestycji. O dalszych postępach będziemy informować wkrótce.

Rys. 2.1 Rozbudowa dróg: ulicy Ekologicznej nr 410772W i ul. Estrady nr 4138W w Klaudynie wraz z infrastrukturą

Rys. 2.2 Rozbudowa dróg: ulicy Ekologicznej nr 410772W i ul. Estrady nr 4138W w Klaudynie wraz z infrastrukturą