Bonifikaty z tytułu przerw w dostawie energii powyżej 24 godzin

udostępnij
W przypadku, gdy przerwa w dostawie energii przekroczy dopuszczalny czas jej trwania, odbiorcy przysługuje prawo otrzymania bonifikaty od PGE Dystrybucja S.A.

Jak uzyskać bonifikatę?

Klienci posiadający umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  mogą złożyć wnioski do OSD osobiście w siedzibie Rejonu Energetycznego,  listownie lub elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego  (w treści  wiadomości należy wybrać temat „inne”) umieszczonego na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A..

W przypadku korespondencji elektronicznej należy dołączyć podpisany i zeskanowany wniosek o bonifikatę – wniosek znajduje się TUTAJ.

Klienci, którzy zawarli  umowę kompleksową mogą złożyć wniosek o bonifikatę za pośrednictwem swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Więcej informacji na temat wartości bonifikat dla odbiorców według grup taryfowych i sposobu wyliczania bonifikat znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:
http://www.ure.gov.pl/pl/tagi/49,bonifikaty.html

źródło tekst/foto: PGE Dystrybucja S.A.