Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Program nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”

udostępnij

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 127/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 15 kwietnia 2024 roku.

W wyznaczonym w ogłoszeniu na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2024 roku – terminie do dnia 6 maja 2024 r. do godziny 17.00 – nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                (-) Katarzyna Sońta

                    Zastępca Wójta Gminy Stare Babice