Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r.

udostępnij

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o wynikach o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r.

Zmiana do Zarządzenia :