Sadzenie drzew w babickiej podstawówce

udostępnij

7 marca 2020 r. odbyła się akcja zorganizowana przez międzynarodową organizację pozarządową CISV, która zajmuje się szerzeniem pokoju na świecie przez edukację i budowanie świadomej postawy obywatelskiej wśród młodzieży.  Jednym z flagowych tematów CISV jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, szczególnie ważny w obliczu licznych tragedii ekologicznych mających miejsce na całym świecie. W minioną sobotę dzieci i młodzież z organizacji, wzięli udział w wykładach i warsztatach na temat znaczenia oraz ochrony drzew i lasów, a ukoronowaniem akcji było sadzenie drzew na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.