Ruszył konkurs fotograficzny pn. „Dzień Ziemi w Gminie Stare Babice”

udostępnij

W najbliższą sobotę 22 kwietnia 2023 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi, powszechnie zwany Dniem Ziemi, który utworzony został w 1970 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To doskonały moment na przypomnienie sobie, jak ważna dla każdego z nas jest Ziemia. Zadbajmy wspólnie o dobro błękitnej planety, nie tylko tego jednego dnia.

Z tego powodu Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Dzień Ziemi w Gminie Stare Babice”, którego celem jest promowanie wśród naszej babickiej społeczności zachowań proekologicznych, zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie międzyludzkich relacji. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Złożone w konkursie prace oceniane będą nie tylko pod kątem sfotografowanych proekologicznych działań, lecz również motywu babickiego, promującego Gminę Stare Babice.

Fotografie należy zapisać na nośniku elektronicznym typu pendrive (w formacie JPG lub TIF w wielkości minimum 8 Mpix) i dostarczyć do Urzędu Gminy Stare Babice
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

Termin składania prac upływa z dniem 25 kwietnia 2023 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Stare Babice (Kancelaria na parterze). Prace można:
1) dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, Biuro Obsługi Mieszkańca (Kancelaria na parterze), lub
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego w zgłoszeniu adresu poczty e-mail.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Fotograficznego.
2. Karta zgłoszenia.
3. Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.