Ścieżka rowerowa na Szymanowskiego

udostępnij

W ramach zadania „Przebudowa ul. Szymanowskiego w m. Klaudyn na odcinku od ul. Lutosławskiego do posesji nr 15A w zakresie budowy ścieżki rowerowej” wybudowano nową ścieżkę rowerową o długości 750 m i nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostały także przepusty w ciągu rowu przydrożnego oraz dwa słupy oświetleniowe.

Przy skrzyżowaniu z ul. Czajkowskiego zainstalowano miejsce obsługi rowerzystów (MOR) – ławkę betonową, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz stację naprawczą.

Nowowybudowana ścieżka przy ul. Szymanowskiego stanowi przedłużenie komunikacyjne istniejących dróg rowerowych zlokalizowanych przy ul. Pohulanki, ul. Zielonej i ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zieloną a ul. Lutosławskiego – razem ponad 3 km.
Gmina realizuje powyższą inwestycję w ramach projektu pn.: „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” współfinansowanego ze środków  Poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Warto dodać,  że współfinansujemy opracowanie projektu przebudowy ul. Szymanowskiego na odcinku od  ul. Ciećwierza do skrzyżowania z ul. 3-go Maja w Izabelinie wraz ze ścieżką rowerową.