Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

BORG.0012.8.2.2022

Stare Babice, dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 67 i 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rozwoju Terenów Blizne Łaszczyńskiego przy Trasie S8

w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Stan prawny procedury planistycznej.
  2. Analiza i omówienie głównych zapisów planu w odniesieniu do Studium.

 

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

                                                                                                    Marta PAMIĘTA

zawiadomienie o posiedzeniu Komisji