Ślubowanie uczniów klas pierwszych

udostępnij

W dniu 26 października 2022 roku odbyło się Święto Szkoły im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym. Pani Dyrektor Beata Błaszczak przywitała wszystkich gości, zaś pierwszoklasiści zaprezentowali swoje pierwsze przedstawienie w szkole. Po przemówieniu Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, w którym podkreślił wagę marzeń, przekonując dzieci, że mogą osiągnąć wszystko, czego tylko zapragną, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił również Pan Marcin Łada – prezes babickiego Koła ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice. Wspomniał wieloletnie tradycje szkoły w kultywowaniu wartości patriotycznych i utrwalaniu pamięci o  Armii Krajowej Grupy „Kampinos”. Podkreślił on, że w tym roku obchodzimy dwa piękne jubileusze – 80-lecie Armii Krajowej i 100-lecie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Główny ZOR RP w podziękowaniu za owocną współpracę oraz kształtowanie postaw patriotycznych postanowił uhonorować Krzyżami Zasługi ZOR RP „Serve Patriae” (służyć Ojczyźnie): Pana Sławomira Sumkę – Wójta Gminy Stare Babice, Panią Beatę Błaszczak – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym oraz Panią Agnieszkę Matuszewską i Panią Justynę Szczepanik – Wicedyrektorów Szkoły w Borzęcinie Dużym.

Po przemówieniu Pan Marcin Łada wręczył medale, a gratulacje złożył Pan Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów. Pan Marcin Łada ofiarował również szkolnej społeczności na ręce pani Dyrektor Beaty Błaszczak niezwykły prezent – wizerunek symbolu Polski Walczącej powstały w czasach okupacji niemieckiej na ścianie siedziby NIK w Warszawie, przy ul. Filtrowej. Wizerunek ten został skopiowany na płótnie, za jego udostępnienie serdeczne podziękowania składamy Prezesowi NIK i Zespołowi ds. Historii i Upamiętniania NIK.

Uroczystościom towarzyszyły występy dzieci z Polski i Ukrainy z klas drugich, a także uczniów z klasy czwartej.