Spotkania sołeckie w toku

udostępnij

Za nami pierwsze spotkania dotyczące funduszów sołeckich na 2022 rok. Zachęcamy do dalszego aktywnego udziału w następnych spotkaniach wiejskich.
Harmonogram zebrań dostępny jest pod linkiem: https://stare-babice.pl/terminy-zebran-wiejskich-w-sprawie-funduszu-soleckiego/
Państwa głos w sprawie funduszy sołeckich ma realny wpływ na to, jakie inicjatywy obywatelskie i przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców wsi będą realizowane.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok. Rada Gminy Stare Babice Uchwałą Nr VI/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zdecydowała  o wyodrębnieniu  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Przypominamy, że na każdym zebraniu wiejskim dotyczącym funduszy sołeckich będzie możliwość spisania się z pomocą rachmistrza spisowego. Narodowy Spis Powszechny trwa tylko do 30 września, dlatego to ostatni dzwonek, aby spełnić ten obowiązek.