Spotkanie informacyjne

udostępnij

W dniu dzisiejszym, o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Stare Babice, na wniosek Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, odbyła się narada z udziałem: Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim-Zachodnim Anety Hennel, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Tomasza Szachowskiego, Przedstawicieli Komendanta Powiatowego Policji, Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice, radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych i nadzorowanych, Komendanta Straży Gminnej, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Stare babice i Członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w sprawie oceny aktualnej sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa  COVID-19 na terenie naszej gminy.

Spotkanie miało charakter informacyjny, celem wymiany informacji w zakresie podjętych działań prewencyjnych.

Do chwili obecnej (g. 16:00) na terenie Gminy Stare Babice nie potwierdzono przypadku zarażenia koronowirusem. Dotychczas podejmowane działania miały jedynie charakter prewencyjny, także te prowadzone przez PSSE w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, wszelkich informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: tel. 22 733 73 33, bądź pod adresem mailowym: sekretariat@pssewaw.pl lub poprzez całodobową infolinię NFZ: 800 190 590. Urząd Gminy Stare Babice pozostaje w stałym kontakcie z Sanepidem.

Ponadto informujemy, że Wojewoda Mazowiecki zwołał na jutro, na godzinę 10:00 spotkanie m.in. Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatów z terenu województwa mazowieckiego, a o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Starosty z wójtami i burmistrzami z powiatu warszawskiego zachodniego, celem przestawienia wniosków i zaleceń wynikających ze spotkania u Wojewody Mazowieckiego.