Wymiana starego stalowego gazociągu i przyłączy gazowych – Klaudyn ul. Lutosławskiego

udostępnij

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. na ulicy Lutosławskiego rozpoczną się roboty budowlane polegające na wymianie starego stalowego gazociągu i przyłączy gazowych.

Wymiana sieci wykonywana będzie na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa przez firmę DG Dar-Gaz z Otwocka.

Roboty rozpoczną się od ul. Sikorskiego i będą trwały ok. 4 tygodnie. Sieć i przyłącza będą wymienianie i zagazowywane odcinkami ok. 400 mb/tydzień.

Przyłącza stalowe ze skrzynkami gazowymi umieszczonymi na budynkach będą wymieniane do skrzynki. Uprzejmie prosimy o umożliwienie wykonawcy wstępu na posesję.