Spotkanie w sprawie dostosowania linii 729 i 714 do potrzeb mieszkańców

udostępnij
Szanowni Państwo,
09 września 2020 r. wójt Sławomir Sumka spotkał się z sołtysami, radnymi oraz przedstawicielką Rady Seniorów P. Anną Czajkowską wnioskującymi o zmiany w funkcjonowaniu linii 729 i 714.
Omówiono plan dostosowania tych linii do potrzeb mieszkańców. W spotkaniu uczestniczył również P. Dariusz Michalski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Obsługi Administracyjno-Gospodarczej, który po ustaleniu w jakim kierunku są oczekiwane zmiany, zapewnił przekazać ostateczny plan zmian do ZTM.

Podczas spotkania wspólnie ustalono propozycję tych zmian tak, aby były najbardziej dostosowane do potrzeb wyrażanych w licznych postulatach.
Nowe zmiany zakładają powrót starej trasy autobusu 729 sprzed zmian oraz każdorazowy jego powrót z Zaborowa przez Mariew, zaproponowano również zwiększenie liczby kursów oraz nie dublowanie się tej linii z autobusem 719 podczas odjazdów z pętli. W zamian za to nastąpiłoby przekierowanie linii 714 na trasę która zapewni szybszy powrót mieszkańcom ul. Sienkiewicza w Starych Babicach i Lipkowa.

Planowane zmiany miałyby nastąpić od 1 października. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani po otrzymaniu przez Urząd Gminy decyzji w tej sprawie z ZTM.