Spotkanie z II Wicewojewodą Mazowieckim Panem Patrykiem Fajdkiem

udostępnij

W ostatni piątek Urząd Gminy Stare Babice odwiedził II Wicewojewoda Mazowiecki Pan Patryk Fajdek. W ramach spotkania wojewoda miał okazję przyjrzeć się z bliska nowo wybudowanemu skrzydłu Szkoły Podstawowej im. Gen. M. Zaruskiego w Zielonkach- Parceli, gdzie razem z Sekretarzem Gminy oraz Panią Dyrektor Magdaleną Dąbrowską zwiedził placówkę oraz halę sportową GOSiR. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Pan Jarosław Płóciennik.

Terenowa wizyta zakończyła się w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym, gdzie omówiono sprawy dotyczące pomocy społecznej, seniorów oraz zadania gminy związane z wykluczeniem społecznym, cyfrowym i pomocą dla osób z niepełnosprawnościami.

Wizyta była doskonałą okazją do omówienia ważnych spraw lokalnych. Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Pan Sławomir Sumka, w imieniu lokalnego samorządu, podziękował za dotychczasową współpracę oraz zaprosił Pana Wojewodę na ponowną wizytę do Starych Babic w niedalekiej przyszłości.