Startuje II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

udostępnij

Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do dnia 28 lutego 2022 r. Konkurs organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę pod Jej Honorowym Patronatem.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx); której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,

potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,

krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają własnego logo, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową na adres e–mail.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

1. miejsce – 10.000,00 zł brutto;

2. miejsce – 6.000,00 zł brutto;

3. miejsce – 4.000,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Więcej nt. konkursu przeczytać można na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/startuje-ii-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp

Załączniki:
Regulamin II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Załącznik nr 1 do Regulaminu​_Karta zgłoszeniowa [PDF]
Załącznik nr 1 do Regulaminu​_Karta zgłoszeniowa [DOC]