Warsztaty dla sołtysów za nami

udostępnij

W sobotę, 27 listopada odbyły się warsztaty pn. Fundusz sołecki instrumentem rozwoju lokalnego, które otworzył Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. W warsztatach brali udział sołtysi z naszej gminy, a także członkowie rad sołeckich.
Uczestnicy warsztatów zgłębili zagadnienia dotyczące m. in. statutu sołectwa, funduszu sołeckiego, ustawy o funduszu sołeckim. Szkolenie prowadziła Grażyna Jałgos-Dębska Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsza. Dzięki jej wiedzy i doświadczeniu wszyscy wzmocnili swoje kompetencje i podnieśli kwalifikacje w obszarze funduszy sołeckich.
Planujemy kolejne szkolenia w tym zakresie, gdyż jak pokazało to spotkanie zapotrzebowanie na tę wiedzę jest ogromne. O terminach webinarów będziemy informować w najbliższym czasie.

Foto: Urząd Gminy Stare Babice i Grażyna Jałgos-Dębska