„Super, super, super”

udostępnij

Tymi słowami zaprezentowaną wczoraj koncepcję zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej  dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach ocenili Mieszkańcy.

Pomysł zorganizowania konsultacji społecznych poświęconych wypracowaniu rozwiązań i kierunków zagospodarowania terenu zieleni w centrum Babic, spełniający potrzeby Mieszkańców, narodził się już w zeszłym roku. W tym celu w listopadzie 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne, podczas którego Mieszkańcy we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Stare Babice, architektem krajobrazu Panią Urszulą Michalską i ekspertami z Fundacji Sendzimira poszukiwali najlepszych rozwiązań. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu były możliwości i ograniczenia w zagospodarowaniu przedmiotowego terenu. Z założenia nasz wspólny projekt miał nawiązywać do ogólnoświatowych trendów oraz posiadać rozwiązania uwzględniające perspektywę zachodzących zmian klimatycznych. Chęć współpracy
i kreatywne podejście do tematu zaowocowały interesującymi wnioskami i unikatowymi – w skali regionu – pomysłami.

Zaprezentowana podczas wczorajszego spotkania koncepcja zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach przypadła do gustu wszystkim uczestnikom spotkania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wypracowana wspólnie koncepcja zakłada przestrzeń rekreacyjną, w której dominuje zieleń i naturalne materiały, a nie zabudowa.

Błękitno-zielona infrastruktura, bo to m.in. o niej mowa to nasza przyszłość. Są to rozwiązania oparte na przyrodzie, doskonale sprawdzające się w zurbanizowanej przestrzeni, regulujące temperaturę powietrza oraz magazynujące i oczyszczające wodę deszczową. Dużą zaletą elementów błękitno-zielonej infrastruktury jest to, że można wkomponować ją w istniejący krajobraz. W przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpowiedników elementy błękitno-zielonej infrastruktury często pełnią wiele funkcji jednocześnie, co jest szczególnie istotne w kontekście łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Dla przykładu, błękitno-zielona infrastruktura, której głównym zadaniem jest zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, może równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza, a także łagodzić tzw. „efekt miejskiej wyspy ciepła”.

Wszystkich chętnych, chcących bliżej poznać wspomnianą koncepcję zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach zapraszamy tutaj, gdzie można pobrać projekt graficzny w wersji pdf wraz z prezentacją. Ankieta dostępna będzie do niedzieli 19 marca 2023 r.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety dotyczącą zbadania potrzeb Mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach – dostępnej pod linkiem.

O dalszych postępach prac nad projektem zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach na bieżąco będziemy Państwa informowali.