Światowy Dzień Pracy Socjalnej

udostępnij
W tym roku 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Organizatorem obchodów jest Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych. Jest to okazja do rozbudzania i poszerzania świadomości społecznej, a także poparcia dla ważnej roli pracowników socjalnych. Jest to również dzień, w którym pracownicy socjalni oraz wszyscy z sektora usług społecznych mają szansę świętować swoje osiągnięcia, a także planować dalsze sukcesy w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań. Życzymy wszystkim, którzy wykonują prace socjalne, aby świętowali ten dzień radośnie i z perspektywami nowych inicjatyw.