Światowy Dzień Zespołu Downa

udostępnij

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta nawiązuje do obecności trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Jest to dzień, w którym wszyscy okazują swoją solidarność z osobami dotkniętymi tą chorobą. Symboliczne stało się w tym dniu noszenie dwóch różnych kolorowych skarpetek – z różnych par. Zwyczaj ten wziął się stąd, że skarpetka w swoim kształcie zbliżona jest do kształtu chromosomu. Stąd dzień ten wielokrotnie jest określany również jako Dzień Kolorowej Skarpetki. To właśnie kolorowe skarpetki są symbolem Zespołu Downa  jako synonim niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim stykają się osoby chore. Akceptacja i zrozumienie wyrażane są poprzez drobne gesty, które przyczyniają się do niwelowania barier i krzywdzących stereotypów. Mają one na celu uczynienie tego dnia – jak i każdego innego –  w życiu osób z Zespołem Downa radosnym, szczęśliwym i kolorowym, jak wspomniane skarpetki.