System Elektronicznych Rekrutacji – zapisy tylko przez stronę!

udostępnij

W Gminie Stare Babice po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji – kliknij w link.

Szczegółowe informacje od dnia 25 lutego 2020 r. można otrzymać pod adresem mailowym: rekrutacja@stare-babice.pl, oraz telefonicznie w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice pod numerem: 22 730 80 92  lub 22 730 80 44.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 3 marca 2020 r. od godziny 13:00 i zakończy 23.03.2020 r. o godzinie 20:00.

 

KONTYNUACJA:

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 Latków prowadzonym w szkole.

Termin składania deklaracji wyznacza się od 25 lutego 2020 r. od godziny 8:00 do 2 marca 2020 r. do godziny 12:00.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: https://stare-babice.pl/rekrutacja-2020-2021/