Trening obronny pk. „BABICE 2022”

udostępnij

15 czerwca 2022 r. odbył się trening obronny pk. „BABICE 2022” na temat „Rozwijanie Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stare Babice w dotychczasowym miejscu pracy”.

W ramach treningu sprawdzono obowiązujące procedury oraz przygotowanie kadry kierowniczej Urzędu Gminy do realizacji zadań obronnych w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Praktyczna realizacja zadań wykazała dobre przygotowanie obsady Stałego Dyżuru do przyjmowania i przekazywania zadań operacyjnych w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
Uczestnicy treningu wykazali się zaangażowaniem w osiągnięcie zakładanych celów szkoleniowych.

Trening nie zakłócił bieżącej obsługi mieszkańców gminy.