Turnus Rehabilitacyjny Seniorów w Okunince

udostępnij

Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów 50 osobowa grupa seniorów z gminy Stare Babice od 12 do 22 czerwca wypoczywa w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wczasowym Astur w Okunince nad jeziorem Białym.

Podczas wyjazdu realizowane są warsztaty profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, zachęcające do aktywności ruchowej, uczące technik relaksacji, koncentracji, prawidłowego oddechu, bez sięgania do używek.

Tematyka ta wpisuje się w Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień, realizowany w ramach – Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych na lata 2021-2025, jak i w Kampanię dla Seniorów, dotyczącą nadużywania alkoholu przez osoby starsze oraz groźne łączenie go z lekami.

Wyjazd zrealizowano przy wsparciu Wójta Gminy Stare Babice, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dofinansowanie pozwoliło na obniżenie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników oraz na pokrycie kosztów transportu.

Koordynatorem całego projektu jest Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów Stanisław Malinowski,  a program jest realizowany przez Małgorzatę Baranowską prezes Fundacji „Aktywni dłużej”.

Życzymy zdrowia i słońca!

Członkowie Gminnej Rady Seniorów.