Umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli podpisana

udostępnij

Dziś została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Wykonawcą robót będzie Lindner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi  24 749 251,95 zł brutto.

Termin wykonania robót budowlanych wynosi 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynosi 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W ramach prac do wykonania jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi. Inwestycje towarzyszące obejmują, m.in.: realizację ogrodzonego placu zabaw, wiat rowerowych w terenie, elementów małej architektury jak kosze na śmieci i ławki. Projektowane są także utwardzenia takie jak chodniki, place, dojazd do budynku z parkingiem oraz połączenie komunikacyjne piesze z istniejącą infrastrukturą szkoły. Planowane jest również częściowe ogrodzenie terenu.