Umowy na dotacje z Województwa Mazowieckiego podpisane

udostępnij

W dniu 02.06.2022 r. w budynku Miejskiego Klubu Sportowego Świt przy ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego dla gmin z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

Gmina Stare Babice podpisała 6 umów na łączną kwotę dotacji 138 495 zł w ramach następujących programów:

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”:

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów” – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł

„Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Borzęcinie Małym” – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł

„Montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego” – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł

„Budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki-Wieś – I etap” –  dofinansowanie w wysokości 10 000 zł

 

„Mazowsze dla czystego powietrza 2022”:

„Piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza” – dofinansowanie w wysokości 7 350,00 zł

Przedmiotem zadania jest organizacji akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza w formie pikniku. Akcja będzie skierowana do mieszkańców Gminy (każdej grupy wiekowej) oraz gmin ościennych, a jej celem będzie upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki ochrony powietrza. Podczas pikniku poruszona zostanie tematyka dotycząca obowiązujących przepisów i kontroli ich przestrzegania (m.in.: uchwała antysmogowa, program ochrony powietrza), sposobów ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych, negatywnego wpływu transportu indywidualnego na stan powietrza i na zdrowe ludzi, możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nie ekologicznych źródeł ogrzewania oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza.

„Mazowsze dla klimatu 2022”:

„Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego” – dofinansowanie w wysokości 91 145 zł

Przedmiotem zadania jest wykonanie nasadzeń i wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo roślinności na terenie wokół stawu w miejscowości Blizne Jasińskiego, który w ubiegłym roku został poddany generalnemu oczyszczeniu.