Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 3 czerwca 2022 r.

BORG.0002.5.2022

 

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 

zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 14.00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice
    na 2022 r.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039
  4. Zakończenie obrad.

                                                                 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

                                                                                                (-) Ewa Kawczyńska

                                                                                                                 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079).