Upływa termin składania wniosków na dofinansowanie odbioru azbestu

udostępnij

Już niedługo, 30 kwietnia 2021 r., upływa termin składania wniosków na dofinansowanie odbioru azbestu z terenu gminy Stare Babice.

Zainteresowane osoby powinny złożyć uzupełniony wniosek do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/odbior-azbestu/