V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie § 7 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453)

 

z w o ł u j ę

V sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

w dniu 26 września 2022 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice

przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków ws. zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
  4. Informacja i dyskusja dot. transportu publicznego w gminie Stare Babice.
  5. Informacja o funduszach sołeckich 2023 gminy Stare Babice.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

(-) Jan Waligóra