Wizja lokalna podtopień na terenie gminy Stare Babice

udostępnij

W dniu dzisiejszym odbyła się wizja lokalna podtopień zgłoszonych przez mieszkańców na terenie gminy Stare Babice, w której uczestniczyli Wójt oraz Zastępca Wójta.  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE podjęło się próby udrożnienia przepustów. W wielu miejscach  natężenie wody, która spływa z pól jest zbyt duże, aby przekroje przepustów nadążały ją przepuszczać.

W wizji uczestniczył również Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Babice – Remigiusz Fijołek, który zapewnił, że podejmie w tej sprawie właściwe działania.