Otwarcie ofert w postępowaniach przetargowych

udostępnij

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert w poniższych postępowaniach przetargowych:

     1. RZP.271.8.2020 pn. Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcele (rondo):

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 336 000 zł brutto. Ofertę z najniższą ceną złożyła Planeta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 1 487 716,80 zł brutto.

Szczegóły dostępne są w informacji z otwarcia ofert pod linkiem:
https://starebabice.bip.net.pl/?a=739
Sesja online z otwarcia ofert dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=kES3svhHkBw  

      2. RZP.271.11.2020 pn. Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie m. Latchorzew:

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 769 000 zł brutto. Ofertę z najniższą ceną złożyła Planeta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 851 736,06 zł brutto.

Szczegóły dostępne są w informacji z otwarcia ofert pod linkiem:
https://starebabice.bip.net.pl/?a=741

Sesja online z otwarcia ofert dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=eMhGCC95Ahw