Wspólne posiedzenie Komisji

udostępnij

                  Stare Babice, dnia 12 kwietnia 2023 r.

BORG.0012.6.4.2023

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow.
z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice;
  2. Omówienie projektu statutu Gminy Stare Babice.

                                                                                                                                 

                                                 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

Statut sołectwa.

Proponowane przez Komisję Statutową zmiany w Statucie Gminy – przedstawione Komisji Wspólnej.