Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 1 lipca 2020 r.

udostępnij

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 1 lipca 2020 r.
o godz. 14:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie projektów uchwał do XXII sesji.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz