Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data opublikowania: 7.03.2022

Start: 10.03.2022 / 15:00

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 21

Stare Babice, dnia 4 marca 2022 r.

BORG.0012.5.3.2022

  

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję w dniu 10 marca 2022 r. po posiedzeniu Komisji Statutowej posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie dwóch skarg – kontynuacja.

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
                                                                                                  Dorota ZWOLIŃSKA