Archiwum Wydarzenia - Stare Babice

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice

Start: 2022-10-10

Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy - Stare Babice, ul. Rynek 21.

  Znak sprawy: RPP.6721.32.2022                                                               Stare Babice, dnia 29.08.2022 r.   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”   Na podstawie...